تماس: 31303
  • آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی 9 - روبروی مدرسه شوکتیه - ساختمان کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا - سالن 1

کلینیک آسم و آلرژی دکتر فریدونی

تشخیص و درمان انواع حساسیت های تنفسی، پوستی، خوراکی، دارویی .......و اختلالات ضعف ایمنی و عفونت های مکرر انجام تست های پوستی تشخیص حساسیت روزهای زوج هفته از ساعت 17 الی 19.30 - کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
آدرس: بیرجند - خیابان طالقانی 9 - روبروی مدرسه شوکتیه - ساختمان کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا - سالن 1

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت